Geen categorie

Aard en juridische eisen overeenkomst van opdracht

1. Wat is een overeenkomst van opdracht ? Bij een overeenkomst van opdracht, hierna genoemd “opdracht”, is sprake van een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Een opdracht dient te worden onderscheiden van een arbeidsovereenkomst, wat betreft het ontbreken van een dienstbetrekking of zeggenschap alsmede de duur van de beschikbaarheid van de opdrachtnemer per tijdseenheid of periode. …

Aard en juridische eisen overeenkomst van opdrachtLees verder »

Het concurrentiebeding in de rechtspraak

Doel van het artikel In dit artikel wordt u een beeld gegeven van de verschillende rechtsvragen of vraagpunten die spelen bij een concurrentiebeding. Hierdoor wordt uw kennis over dergelijke bedingen vergroot en de betekenis duidelijk van juridische ondersteuning daarbij. Met uw vergrote kennis kunt u als werkgever of werknemer het eerste contact met uw contractuele …

Het concurrentiebeding in de rechtspraakLees verder »

Werkwijze van JuriNext

JuriNext kan u in vier fasen juridische hulp bieden ten aanzien van een concurrentiebeding. Opstellen van een concurrentiebeding. Beoordelen van een concurrentiebeding. Advies over een geschil betreffende een concurrentiebeding. Bijstand in een juridische procedure inzake een concurrentiebeding. Ad 1. Opstellen van een concurrentiebeding Deze activiteit wordt verricht ten behoeve van werkgevers die hun concurrentiepositie willen …

Werkwijze van JuriNextLees verder »

Wat is een concurrentiebeding ?

Het concurrentiebeding In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een concurrentiebeding bevat een verbod voor een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst is geëindigd, om hetzelfde werk te doen bij een andere werkgever. Dit kan zijn als werknemer of ondernemer. In het laatste geval is de werknemer die aan het concurrentiebeding is gebonden, zijn eigen werkgever. In veel …

Wat is een concurrentiebeding ?Lees verder »