Werkwijze van JuriNext

JuriNext kan u in vier fasen juridische hulp bieden ten aanzien van een concurrentiebeding.

 1. Opstellen van een concurrentiebeding.
 2. Beoordelen van een concurrentiebeding.
 3. Advies over een geschil betreffende een concurrentiebeding.
 4. Bijstand in een juridische procedure inzake een concurrentiebeding.

Ad 1. Opstellen van een concurrentiebeding

Deze activiteit wordt verricht ten behoeve van werkgevers die hun concurrentiepositie willen beschermen. JuriNext kan terzake een standaardinspanning en een individuele inspanning verrichten. De standaardinspanning houdt in dat eenieder digitaal een standaard concurrentiebeding kan afnemen tegen een bepaalde prijs. Direct na ontvangst van uw betaling ontvangt de cliënt het beding, dat hij ofwel één op één kan overnemen of kan aanpassen. De individuele inspanning houdt in dat JuriNext een specifiek concurrentiebeding ontwikkelt dat is toegesneden op de bijzondere situatie van het betreffende bedrijf of instelling. Uitgangspositie kan het standaardbeding zijn dat op één of meerdere punten wordt aangepast. Aan de individuele inspanning gaat een gesprek met bedrijf of instelling vooraf waarbij de wensen, behoeften en belangen van de organisatie worden geïnventariseerd.

2. Beoordelen van een concurrentiebeding

Deze activiteit wordt verricht voor de werknemer of de werkgever. Het kan zijn dat de werkgever aan de werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding heeft voorgelegd, en dat de werknemer zich afvraagt of hij daarmee in zee moet gaan. Mogelijk heeft hij daartoe bedenktijd gevraagd die hij kan benutten om een jurist te raadplegen om advies. De jurist kan samen met de werknemer nagaan of er voor de werknemer ondanks het concurrentiebeding in de toekomst nog voldoende carrièremogelijkheden resteren. Daarbij kan tevens worden gekeken naar de duur van het concurrentiebeding en naar de hoogte van de boete.

Ook is het mogelijk dat de werkgever wil laten beoordelen of hij een concurrentiebeding van een bepaalde strekking kan invoeren voor zijn werkgevers. Hij kan in dat verband door een jurist worden geïnformeerd over de grenzen die de rechtspraak hieraan stelt en welke mogelijkheden deze biedt.

3. Advies over een geschil betreffende een concurrentiebeding

Een dergelijk advies kan worden gegeven aan een werkgever en een werknemer. In het eerste geval gaat de werknemer toch ondanks het concurrentiebeding aan de slag als werknemer bij een derde of als ondernemer. De werkgever staat dan voor de vraag of hij een beroep zal doen op het concurrentiebeding : nakoming, incassering van de boete, schadevergoeding. In het tweede geval wil een werknemer gaan werken als werknemer elders of als ondernemer, en vraagt hij zich af of het concurrentiebeding hieraan in de weg staat. Van belang zijn daarbij of de boete kan worden gematigd, en of de regio waarvoor het concurrentiebeding geldt, kan worden beperkt.

4. Bijstand in een juridische procedure inzake een concurrentiebeding

JuriNext kan u ook bijstaan in een rechtsgeding betreffende een concurrentiebeding. Dit geldt zowel werkgevers als werknemers. De procedure beslaat maximaal 3 instanties :

 1. Kantonrechter (Rechtbank, Afdeling Kanton)
 2. Gerechtshof
 3. Hoge RaadDe aard van de procedure is een “dagvaardingsprocedure”.

JuriNext verricht in deze procedure de navolgende activiteiten :

 1. dagvaarding / memorie van grieven
 2. conclusie van antwoord / memorie van antwoord
 3. soms : nadere conclusies (repliek, dupliek)
 4. soms : pleidooi op basis van schriftelijke pleitaantekeningen
 5. soms : getuigenverhoor, deskundigenbericht
 6. terechtzitting

Dit thema kent nog twee andere artikelen.
Om meer te lezen over wat een concurrentiebeding is kunt u hier klikken.
Voor meer informatie over het concurrentiebeding in de rechtspraak kunt u hier klikken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *