Juridische dienstverlening voor u

JuriNext

Ons bedrijf richt zich op juridische dienstverlening.
Onze jurist heeft 17 jaar ervaring in juridische werkzaamheden.
Met kennis van zaken benadert onze jurist voor u het probleem.
Na een oriënterend gesprek ter kennismaking en vaststelling van de belangrijkste feiten kan de jurist voor u aan de slag.
Hij helpt u bij het opstellen van contracten, akten en statuten (buitengerechtelijke dienstverlening).
Tevens stelt hij dagvaardingen rekesten, memories, bezwaarschriften, beroepschriften en verzoeken om voorlopige voorziening voor u op (gerechtelijke dienstverlening).

Vakgebieden (Specialismen)

 

 

De werkzaamheden van ons bureau richten zich met name
op de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Geldvorderingen tot €25.000,-
Persoonsgebonden budgetten (PGB’s)
Contracten maken
Aansprakelijkheidsrecht / Onrechtmatige daad
Huurrecht
Bestuursrecht
Omgevingsrecht
Bestemmingsplannen (alsmede structuurvisies en streekplannen)
Vraagstukken betreffende de zorg (zorgvragers en zorgverleners)
Strafzaken bij de Kantonrechter

 

Specialistische kennis en werkwijze

Onze jurist werkt met kennis van zaken, opgedaan door opleiding en werkervaring.
Het gaat hier om gerichte kennis, opgedaan via een universitaire opleiding Nederlands Recht. Gecombineerd met de werkervaring vormt onze jurist een goed alternatief voor een advocaat, maar dan tegen een veel lager tarief.
Wij doen niet puur bureau-onderzoek, maar komen zonodig op locatie en doen onderzoek naar literatuur en rechtspraak in een gespecialiseerde juridische bibliotheek. Op deze manier komen wij tot een zo volledig mogelijk beeld omtrent de feiten en het toepasselijk recht.
Aldus betekenen wij een daadwerkelijke meerwaarde in een procedure.

Voor Wie (Doelgroepen)

Veel mensen vinden een advocaat te duur. Of zij komen niet in aanmerking voor een toegevoegde advocaat omdat hun inkomen toch te hoog is.
Veelal hebben mensen ook geen goede ervaringen met de inzet van toegevoegd advocaten.
Ons bureau springt in dit gat en wil dergelijke rechtzoekenden ondersteunen.
Wij richten ons qua inkomen dan ook op de doelgroepen sociaal en modaal.
Ook bedrijven en instellingen kunnen op ons echter een beroep doen.

Tarieven

Wij hanteren uiterst concurrerende tarieven (ter vergelijking: advocaten €250,- / uur):

Particulieren : €80,- / uur
Bedrijven en instellingen : €100,- / uur
Particulieren op bijstandsniveau : €50,- / uur

Contact

Mr André van Diermen (A. van Diermen LLM cum laude) Ik ben de contactpersoon van onze onderneming.
Ik ben thuis in bovengenoemde rechtsgebieden en ben u hierbij graag van dienst.
Ons kantoor is gevestigd aan:

Simon Stevinweg 20
6827BT Arnhem.

U kunt ons zowel telefonisch als per e-mail bereiken via de navolgende contactmogelijkheden:

Vast: T (026) 2132101
Mobiel: T (06) 1455 02 67
E-mail: a.vandiermen@jurinext.nl

Aanmelden:

Aanmelden geschiedt door bellen of mailen.
U wordt vervolgens uitgenodigd voor een kopje koffie in ons kantoor om de kern van uw geschil, probleem of adviesvraag te bespreken.
Het eerste oriënterende gesprek is tot 60 minuten gratis.
Zo kunnen wij voor u de contouren van uw rechtspositie schetsen zonder dat u direct een rekening krijgt gepresenteerd.
Tijdens het kennismakingsgesprek bepalen wij in onderling overleg de vervolgstappen.
Deze bijeenkomst wordt soms gevolgd door een bezoek bij u of op de omstreden locatie.
Vervolgens gaan we voor u aan de slag. Heeft u vragen of een opmerking over iets dat niet op de website staat vermeld, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.

Adres
Simon Stevinweg 20
6827BT Arnhem
Kvk: 70745587 BTW: 176749500B04
Contact

Vast: T (026) 2132101
Mobiel: T (06) 1455 02 67
a.vandiermen@jurinext.nl

Volg Ons